Podřezání vlhkého zdiva


podřez diamantovým lanem - obrázek 1

podřez diamantovým lanem - obrázek 2

Tato metoda spočívá ve vyřezání spáry v napadeném zdivu a vložením izolační folie.

Tuto metodu je možné použít v jakémkoliv složení soudržného stavebního materiálu (kámen, cihla, beton atd.)

Pro tuto metodu je nutný oboustranný přístup k sanovanému zdivu.

Pracovní postup:

  • napadené, vlhké zdivo se postupně podřezává diamantovou lanovou pilou
  • do vyřezané spáry se vloží izolační folie
  • zdivo je nutné vyklínovat plastovými klíny
  • na závěr se ložná spára vyplní maltou pomocí čerpadla

Výhody metody:

  • dlouhá životnost izolačního materiálu
  • není ničím limitována- materiálem, tloušťkou zdiva

Tímto zařízením lze provádět i demoliční práce, ohraňovat kamenné bloky v kamenolomech atp.

 
Partner: