Elektroosmóza


Před použitím metody

elektroosmoza - obrazek 1

Po montáži

elektroosmoza - obrazek 2

Velmi rentabilní provoz zařízení zabraňuje obnovení vzestupného vzlínání zemní vlhkosti v budově.

Princip metody využívá elektrofyzikálních vlastností materiálů. Je to účinný a spolehlivý systém pro odvlhčení objektů.

Systém se skládá z řídící jednotky, kladných elektrod a záporných elektrod. Všechny tyto prvky jsou vodivě spojeny s řídící jednotkou.

Výhodou je možnost použití i tam, kde není možné aplikovat jiné metody třeba z důvodu narušené statiky objektu nebo pokud provozovatel nechce významně zasahovat do chodu objektu.

  • vhodné pro památkově chráněné objekty
  • flexibilní možnost využití
  • zdravotně nezávadná technologie
  • dlouhá životnost, bezúdržbový provoz, nízké provozní náklady
  • nejjednodušší odvlhčení suterénních prostor
  • bez razantních zásahů do statiky objektu
  • ekologicky zcela bezpečné

Další informace o této metodě najdete na webu www.drymatec.cz.

 
Partner: