Injektáže


Injektáže vlhkého zdiva

Principem této metody je vytvoření hydrofobní clony ve zdivu zabraňující vzlínání zemní vlhkosti.

Naše firma provádí metodu tlakové injektáže.

Touto metodou lze vytvořit clonu jak horizontální tak i vertikální- plošnou izolaci.

Můžeme též provádět plošné utěsňování podzemních konstrukcí. Tato metoda má široké možnosti použití. Tímto způsobem se mohou chránit veškeré objekty postavené z různého stavebního materiálu (kámen, cihla,beton atd.)

K aplikaci používáme jednosložkové a dvousložkové PUR pěny, akrylátové tmely,epoxidové pryskyřice.

Clona se vytvoří následovným způsobem:

-ve zdivu se vyvrtají otvory v osové vzdálenosti dle savosti materiálu

-namontují se injektážní pakry (ventily)

-poté se provede aplikace injektážní směsi čerpadlem

-vyvrtané otvory lze utěsnit maltou

Výhody metody:

-rychlá aplikace bez narušení statiky objektu

-možnost aplikace v hůře dostupných místech sanovaného objektu

-metoda je vhodná i k sanaci památkově chráněných objektů


Partner: