Injektáže


Principem této metody je vytvoření hydrofobní clony ve zdivu zabraňující vzlínání zemní vlhkosti.

Naše firma provádí metodu tlakové injektáže.

Touto metodou lze vytvořit clonu jak horizontální tak i vertikální- plošnou izolaci.

Můžeme též provádět plošné utěsňování podzemních konstrukcí. Tato metoda má široké možnosti použití. Tímto způsobem se mohou chránit veškeré objekty postavené z různého stavebního materiálu (kámen, cihla,beton atd.)

K aplikaci používáme jednosložkové a dvousložkové PUR pěny, akrylátové tmely,epoxidové pryskyřice.

Clona se vytvoří následovným způsobem:

  • ve zdivu se vyvrtají otvory v osové vzdálenosti dle savosti materiálu
  • namontují se injektážní pakry (ventily)
  • poté se provede aplikace injektážní směsi čerpadlem
  • vyvrtané otvory lze utěsnit maltou

Výhody metody:

  • rychlá aplikace bez narušení statiky objektu
  • možnost aplikace v hůře dostupných místech sanovaného objektu
  • metoda je vhodná i k sanaci památkově chráněných objektů
Partner: